horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou
Krojovaná družina

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou

Krojovou družinu naleznete také na facebooku.


Ihned po první světové válce začala Anna Skálová se skupinou nadšenců z Jarošova a okolí obnovovat blatské kroje. Vznikla myšlenka oživit staré kroje v prostředí, kde dříve byly. Nejbližším spolupracovníkem jí byl bývalý jarošovský starosta a známý národopisný sběratel Josef Mikl. Vznikla družina nejen z jarošovských, ale přidali se také z Rodvínova, Bednárce a Hostějevse. Svou pozornost věnovali nejen krojům, ale i národním písním, tancům a zvykům. V rozhlasových relacích v době okupace pomáhala utužovat národní uvědomění. Krojová družina vystupovala na různých místech Čech. Svůj program předvedla i 9.11.1940 v Praze v Lucerně nebo roku 1948 na všeslovanské zemědělské výstavě. Národopisné scény podle starých místních zvyků psala pro družinu Klára Hůlková.
V roce 1949 měla družina 119 členů. Pak byla činnost utlumena a v roce 1965 se obnovila jen v malé míře. V roce 1967 zemřela zakladatelka Anna Skálová a v roce 1968 zemřel Josef Mikl. Oběma šla na pohřeb také Krojová družina v překrásných blatských krojích.

Blatské kroje z Jarošova nad Nežárkou patří mezi ty nejzdobnější. Na čas byly uloženy doma. Po delší době se ukázalo několik krojů například při vítání vlaku k výročí železnice nebo v průvodu při svěcení praporu pro Jarošov nad Nežárkou v roce 2003. Impulsem pro další setkání bylo uskutečnění prvního odpoledne pro seniory 9.10.2004. Zde se předvedla kolona s českou besedou a několik písní s dudákem. Vytvořila se skupina, která se snaží navázat na tradice družiny z první republiky „ „Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou“. Paní Vlasta Nejedlá – dcera jejího zakladatele Josefa Mikla přivedla svá vnoučata, kroje oblekli potomci těch, kdo v nich vystupovali dříve, zapojilo se i několik členů z družiny bývalé a přicházejí i ti, kdo si jen tak rádi zazpívají. Následovala vystoupení, v kterých připomínáme starším časy, které měli tak rádi a mladším ukazujeme historii, o které mnohdy nemají ani potuchy.

Připomínám některá z našich vystoupení :

Naši družinu tvoří na 30 krojovaných a to všech generacích.Stává se, že babičky přivedou svá vnoučata.. Doprovázejí nás dva dudáci a houslista.
„Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou“ je součástí „Společenství příznivců obce Jarošova.“ Zde je zaevidována a svou činností splňuje jednu z myšlenek - šíření kultury.
Vystoupení oživujeme tancem, vše v krásných historických krojích, z nichž některé mohou být více než 90 let staré.
Spolupracujeme s OÚ Jarošov nad Nežárkou, místní knihovnou, po domluvě zajíždíme do okolí Jindřichova Hradce. Víme, že nejsme profesionálové, ale těší nás příjemný pocit ze společného zpívání a tancování. Tím šíříme krásné tradice a navazujeme na to, co můžeme číst a vědět o Krojované družině z Jarošova nad Nežárkou.
Od roku 2006 se naše činnost více rozvíjí, scházíme se pravidelně na zkouškách a rozšiřujeme repertoár.Poděkování patří všem, kteří si nacházejí čas, protože skupina sdružuje i členy mimo obec Jarošov nad Nežárkou.

Seznam našich vystoupení

Za dobu obnovení souboru od roku 2004 jsme nacvičili různá pásma :

  • Kateřinské
  • Namlouvání
  • Pozdrav od Nežárky
  • Posvícení
  • Řemesla
  • U muziky v Jarošově
  • Pásmo podle Karla Weise
  • Od Kateřiny k Vánocům
  • Krojovaná pomlázkaVlasta Nejedlá
Jarošov nad Nežárkou č.
Telefon 384 396 309

Marie Šlechtová
Políkno č. 57
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon 731 567 524

Poděkování patří všem, kteří na činnost přispívají ,nebo by chtěli přispět.

Ti, kteří s námi zpívají, hrají nebo tančí (od roku 2007)

Božena Bláhová, Miroslava Smejkalová, Filip Tutter, Natálka Tůmová,, Anička Mikšová, Dominik Bašta, Zdenka Šlechtová-Ouhelová, Dana Vlková, Klárka Štanglová, Karel Štangl, Nela Vágnerová, Veronika Plachá, Martin Plachý, Vendulka Vrbová, Marek Fencl, Jiří Fencl, Libuše Rodová, Martin Pavlík, Luboš Nondek, František Bláha, Tibor Burza, Karel Vlk, Radka Pavlíková, Kateřina Vlková, Pavel Pavlík, Eva Vlková, Mirka Mynářová, Jitka Dvořáková, Bohunka Šimková, Věra Vágnerová, Bohunka Štanglová,Vlastimila Štěbetáková, Vlasta Nejedlá, Hana Ondřejová, Hana Holoubková, Marcela Fenclová, Petr Holoubek, Hana Šlechtová, Marie Šlechtová, Věra Šlechtová, Zdenek Šlechta,Miloš Mandelíček, Petr Urban, Pavel Tutter,Jiří Štangl, Vladislav Štěbeták, Pavel Fencl, Petra Mynářová, Josef Smrčka, Jiří SteinhauserPoděkování sponzorům, kteří podporují konání folklorního festivalu v Jindřichově Hradci.

Spolupořadatelem je Muzeum Jindřichohradecka.

Daný projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje a dále přispěli Město Jindřichův Hradec, Obec Jarošov nad Nežárkou, Fruko - Schultz s.r.o..Hradec, Waldviertel Sparkasse von 1842 J.Hradec, Český rozhlas České Budějovice, Svářecí technika,nářadí Vlastimil Kostka,Ekopron - Metal s.r.o., hospoda Pod Kostelem Karel Kadlec, Pekárna Novosedly s.r.o., Pekárna DK OPEN všem příznivcům velmi děkujeme

Těšíme se na 7.ročník Festivalu národopisných souborů z jižních Čech 19.července 2014
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz