horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou
Krojovaná družina

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou

Krojovou družinu naleznete také na facebooku.


Ihned po první světové válce začala Anna Skálová se skupinou nadšenců z Jarošova a okolí obnovovat blatské kroje. Vznikla myšlenka oživit staré kroje v prostředí, kde dříve byly. Nejbližším spolupracovníkem jí byl bývalý jarošovský starosta a známý národopisný sběratel Josef Mikl. Vznikla družina nejen z jarošovských, ale přidali se také z Rodvínova, Bednárce a Hostějevse. Svou pozornost věnovali nejen krojům, ale i národním písním, tancům a zvykům. V rozhlasových relacích v době okupace pomáhala utužovat národní uvědomění. Krojová družina vystupovala na různých místech Čech. Svůj program předvedla i 9.11.1940 v Praze v Lucerně nebo roku 1948 na všeslovanské zemědělské výstavě. Národopisné scény podle starých místních zvyků psala pro družinu Klára Hůlková.
V roce 1949 měla družina 119 členů. Pak byla činnost utlumena a v roce 1965 se obnovila jen v malé míře. V roce 1967 zemřela zakladatelka Anna Skálová a v roce 1968 zemřel Josef Mikl. Oběma šla na pohřeb také Krojová družina v překrásných blatských krojích.

Blatské kroje z Jarošova nad Nežárkou patří mezi ty nejzdobnější. Na čas byly uloženy doma. Po delší době se ukázalo několik krojů například při vítání vlaku k výročí železnice nebo v průvodu při svěcení praporu pro Jarošov nad Nežárkou v roce 2003. Impulsem pro další setkání bylo uskutečnění prvního odpoledne pro seniory 9.10.2004. Zde se předvedla kolona s českou besedou a několik písní s dudákem. Vytvořila se skupina, která se snaží navázat na tradice družiny z první republiky „ „Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou“. Paní Vlasta Nejedlá – dcera jejího zakladatele Josefa Mikla přivedla svá vnoučata, kroje oblekli potomci těch, kdo v nich vystupovali dříve, zapojilo se i několik členů z družiny bývalé a přicházejí i ti, kdo si jen tak rádi zazpívají. Následovala vystoupení, v kterých připomínáme starším časy, které měli tak rádi a mladším ukazujeme historii, o které mnohdy nemají ani potuchy.

Připomínám některá z našich vystoupení :

Naši družinu tvoří na 30 krojovaných a to všech generacích.Stává se, že babičky přivedou svá vnoučata.. Doprovázejí nás dva dudáci a houslista.
„Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou“ je součástí „Společenství příznivců obce Jarošova.“ Zde je zaevidována a svou činností splňuje jednu z myšlenek - šíření kultury.
Vystoupení oživujeme tancem, vše v krásných historických krojích, z nichž některé mohou být více než 90 let staré.
Spolupracujeme s OÚ Jarošov nad Nežárkou, místní knihovnou, po domluvě zajíždíme do okolí Jindřichova Hradce. Víme, že nejsme profesionálové, ale těší nás příjemný pocit ze společného zpívání a tancování. Tím šíříme krásné tradice a navazujeme na to, co můžeme číst a vědět o Krojované družině z Jarošova nad Nežárkou.
Od roku 2006 se naše činnost více rozvíjí, scházíme se pravidelně na zkouškách a rozšiřujeme repertoár.Poděkování patří všem, kteří si nacházejí čas, protože skupina sdružuje i členy mimo obec Jarošov nad Nežárkou.

Seznam našich vystoupení

Vítání vlaku při výročí železnice

Kolona tanečníků doplňovala již mnohokrát Tanec České besedy na baráčnických bálech jindřichohradecké obce Kunifer

2003
Účast při svěcení praporu pro Jarošov nad Nežárkou

2004
Zastaveníčko a účast při cestě Františka Pravdy
První setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou

2005
Účast při svěcení praporu v Nové Včelnici
Druhé setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou
Zpívání koled při vánočním setkání v jarošovské knihovně

2006
4.2. Vystoupení a představení krojů na bále ve Zdešově
14.5. Vystoupení při vernisáži baráčnické výstavy v muzeu Jindřichova Hradce
14.5. Součást programu baráčnických slavností na Střelnici v J.Hradci
1.6. Vystoupení pro seniory v Hatíně
1.6.Zastaveníčko v Roseči
21.11. Třetí setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou - Kateřina


2007
Setkání seniorů v sále Střelnici Jindřichův Hradec
Vystoupení pro seniory v Ratiboři
Host programu ke Dnu matek ZŠ a MŠ v Plavsku
2.6. Mezinárodní festival folklórních souborů U Zlaté stoky Lomnice
16.8. Setkání knihovníků seniorů z celé republiky v Jarošově n.N.
8.září X.ročník Doudlebských dožínek Doudleby
10.11. Čtvrté setkání seniorů v Jarošově n.N. – Posvícení
1.12. Předvánoční setkání důchodců ve Stráži nad Nežárkou
28.12. Posezení členů ke konci roku 2007 v Jarošově n.N.

2008
9.2. Vystoupení s pásmem krojové družiny na bále ve Zdešově
28.3. Krojované vzpomínání a scénka „Krojovaná pomlázka“ knihovna
12.5. Národopisné tradice,vystoupení pro spolek Přátelé starého Hradce
17.5. Účast v průvodu a vystoupení v  Horní Radouni, svěcení kapličky
7.6. vernisáž výstavy „Za krojem a tancem do Jarošova n. n., muzeum JH
15.6. vystoupení v hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou
21.6. procházka po stopách vzniku Krojové družiny obcí Jarošov n.N.
28.6. festival „U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí“
7.7. vystoupení v hotelu Grand v JH pro zahraniční soubor
26.7. Festival národopisných souborů z jižních Čech v J.Hradci
9.8. vernisáž putovní výstavy v Jarošově n.N.
19.9. vystoupení pro zahraniční turisty na Červené Lhotě
27.9. Svatováclavské slavnosti v Počátkách
24.9. vystoupení pro Českou národopisnou společnost v J.Hradci
9.10. na návštěvě u Miklů – přednáška v Pravdově knihovně
17.10. vernisáž putovní výstavy v Počátkách
5.11. přednáška o A.Skálové v Počátkách
21.12. vánoční zpívání u kamenného mostu v Jarošově n.N.
21.12. společné setkání krojové družiny na závěr roku v hospodě Pod kostelem


2009
10.1. krojová družina na hasičském bále v Jarošově n.Než.
21.2. krojová družina na hasičském bále ve Zdešově
3.3. vystoupení při oslavě MDŽ na Střelnici v J.Hradci
6.3. vystoupení H.Ondřejové a I.Vlkové na velvyslanectví Ruské federace v Praze
29.3. zahájení „Jarní výstavy“ v muzeu v Dačicích
7.4. přednáška „Velikonoce na Blatech“ muzeum Č.Budějovice
24.4. setkání seniorů ve Volfířově
9.5. setkání rodáků z Okrouhlé Radouně v sále H.Radouně
23.5. IV. muzeiní noc v Dačicích
8.6. celostátní setkání etnografů v J.Hradci
27.6. III.setkání rodáků v Novosedlech nad Nežárkou
25.7. Festival národopisných souborů z jižních Čech v J.Hradci
29.8. Loučení s prázdninami a jedním jarošovským kozlem
26.9. Michalské slavnosti v Horní Pěně
3.10. Účast při svěcení kříže ve Volfířově
10.10. Účast při svěcení kapličky v Lovětíně
31.10. Šesté setkání seniorů v Jarošově nad Nežárkou
22.11. Setkání seniorů v Lásenici
7.12. Vystoupení v domě seniorů Otín
19.12. Koledy u kovárny v Jarošově nad Nežárkou

2010
3.3. Oslava MDŽ pro Klub aktivního stáří
27.3. Velikonoce v Plasné, pro sdružení Proutek
22.5. Festival v Kovářově
25. – 27.6. MFF Strážnice
5.7. Setkání rodáků v Plavsku
10.7. Svěcení kapličky v Nekrasíně
24.7. III. Festival národopisných souborů z jižn.Čech v J.Hradci
14.8. Setkání rodáků v Děbolíně – doplnění kolony při české besedě
28.8. Prázdninové setkání u Fenclů – český a "skotský" dudák
29.8. Vystoupení pro Švýcary v Kostelní Radouni
29.8. Zastaveníčko u M.Jilkové v Bednáři /členka kroj.družiny – 99 let
12.9. Setkání rodáků v Políkně
1.10. Hrajeme v Domově důchodců v Třeboni
10.11. Hrajeme v Domově důchodců v Jindřichově Hradci

2011
16.12.2010 – 15.1.2011 Výstava v prostorách Krajského úřadu v Č.Budějovicích
30.1. Výročí knihovny v Jarošově nad Nežárkou
8.3. Střelnice v J.Hradci vystoupení k MDŽ pro KSČ
7.4. rozloučení s bývalou členkou krojové družiny, Marií Jilkovou z Bednárce, které by bylo v červenci 100 let
15.5. Setkání seniorů v Novosedlech nad Nežárkou
6.6. Vítání komise obce roku v Jarošově nad Nežárkou
16.7. Setkání rodáků v Ratiboři
23.7. VI. Ročník Festivalu národopisných souborů z jižn.Čech v J.Hradci
27.8. Setkání k výročí M.Šlechtové v Lovětíně – zpěvohra Červená Karkulka
3.9. Setkání na Blatech – Ševětín
21.9. Vystoupení v domu pro seniory Mesada v Růžové ulici J.Hradec
5.10. Vystoupení v Březí, setkání se soubory, Mužáci a Studánka, ukázka sklípku
22.11. 1.vícemis Barbora Pechková si vybrala na volnou disciplinu vystoupení v blatském kroji. Doprovázel Franta Bláha a Hanka Šlechtová
1.12.2011 Vystoupení na Střelnici v JH – vánoční besídka
17.12.2011 Zpívání koled u betlému v Jarošově n.N.
18.12.2011 Vystoupení v muzeu lidového nábytku v Hirschbachu im Múhlviertel
28.12.1011 Setkání členů a příznivců Krojové družiny v Hospodě pod kostelem

2012
21.1. Setkání s Krojovou družinou v Jarošově n.N. v Pravdově knihovně - zpívání, promítání, vzpomínání
1.2. Hrajeme v domově důchodců na Otíně v J.Hradci
26.4. Tradiční lidová kultura, akce Gymnazia V.Nováka, blatský kroj a činnost družiny předvedly V.Vrbová a N.Vágnerová
3.5. Vernisáž výstavy „ Krojačky velké a malé“
30.5. Dudák Franta Bláha zahrál v 1.B na III.ZŠ v J.Hradci
23.6. festival „U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí“
5.7. Divadelní vycházka v Jarošově n.N. vystupují i členové družiny – Č.Karkulka …
14.7. Borůvkobraní v Borovanech
14.7. Dostaveníčko na svatbě syna přítelkyně Pavla T., omluvenka J
21.7. V. Ročník Festivalu národopisných souborů z jižn.Čech v J.Hradci
28.7. Úspěšná účast na Jarošovské šlapce
24.8. Blahopřání k osmdesátinám jedné z našich členek
8.9. Setkání rodáků v Pístině
15.9. Setkání rodáků v Bednárci
6.10. Setkání s hvězdami jarošovské operety, knihovna
6.12. Střelnice J.Hradec, „Od Kateřiny k Vánocům“
28.12. blahopřejeme Pavlovi T. k životnímu výročí

2013
19.1. . II.setkání s Krojovou družinou v Jarošově n.N. v Pravdově knihovně - zpívání, promítání, vzpomínání
19.1. Zimní fotografování v Jarošově
23.3. Společenský večer obce Studená v Jilmu
5.4.Vernisáž výstavy„Jarošovská prolínání“,P. knihovna zpívají zástupci Krojové družiny
8.4. přednáška J.Hradec,„ Blatské kroje “,PhDr.Jiřina Langhammerová
17.5. Muzeum Jindřichohradecka, Muzejní noc
22.6. Obecní slavnosti v Jarošově n.N., setkání rodáků
Rozhlasová relace do Českého rozhlasu České Budějovice o K.Weisovi s p.Langrem
Červenec – srpen Etnografická výstava \krojové družiny v Městské knihovně J.Hradec
20.7. VI.folklorní festival v J.Hradci
27.7. účast některých členů na Jarošovské šlapce
16.8. Letní setkání krojovky v Hospodě pod kostelem
7.9. XVI. Ročník Doudlebských dožínek
13.9. Setkání starostů ze Slovenska se zástupci města J.Hradec
14.9. II. Folklorní festival Třeboň
17.9. Potkáváme se u Nežárky, představení krojů v ZŠ Jarošov
5.10. Obnovení pomníku A.Švehly v Bednárci
5.10. X.setkání seniorů v Jarošově
15.10. Pozvání gymnazia J.Hradec, vystoupení pro delegace z Polska, Německa, Turecka, Řecka a Itálie
30.11. Program „ Od Kateřiny k Vánocům“ v Jarošově a rozsvícení vánočního stromu
7.12. Vystoupení na Mikulášském odpoledni ve Štítném
28.12. Návštěva a předání kalendáře krojové družiny Marcele

Za dobu obnovení souboru od roku 2004 jsme nacvičili různá pásma :

  • Kateřinské
  • Namlouvání
  • Pozdrav od Nežárky
  • Posvícení
  • Řemesla
  • U muziky v Jarošově
  • Pásmo podle Karla Weise
  • Od Kateřiny k Vánocům
  • Krojovaná pomlázkaVlasta Nejedlá
Jarošov nad Nežárkou č.
Telefon 384 396 309

Marie Šlechtová
Políkno č. 57
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon 731 567 524

Poděkování patří všem, kteří na činnost přispívají ,nebo by chtěli přispět.

Ti, kteří s námi zpívají, hrají nebo tančí (od roku 2007)

Božena Bláhová, Miroslava Smejkalová, Filip Tutter, Natálka Tůmová,, Anička Mikšová, Dominik Bašta, Zdenka Šlechtová-Ouhelová, Dana Vlková, Klárka Štanglová, Karel Štangl, Nela Vágnerová, Veronika Plachá, Martin Plachý, Vendulka Vrbová, Marek Fencl, Jiří Fencl, Libuše Rodová, Martin Pavlík, Luboš Nondek, František Bláha, Tibor Burza, Karel Vlk, Radka Pavlíková, Kateřina Vlková, Pavel Pavlík, Eva Vlková, Mirka Mynářová, Jitka Dvořáková, Bohunka Šimková, Věra Vágnerová, Bohunka Štanglová,Vlastimila Štěbetáková, Vlasta Nejedlá, Hana Ondřejová, Hana Holoubková, Marcela Fenclová, Petr Holoubek, Hana Šlechtová, Marie Šlechtová, Věra Šlechtová, Zdenek Šlechta,Miloš Mandelíček, Petr Urban, Pavel Tutter,Jiří Štangl, Vladislav Štěbeták, Pavel Fencl, Petra Mynářová, Josef Smrčka, Jiří SteinhauserPoděkování sponzorům, kteří podporují konání folklorního festivalu v Jindřichově Hradci.

Spolupořadatelem je Muzeum Jindřichohradecka.

Daný projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje a dále přispěli Město Jindřichův Hradec, Obec Jarošov nad Nežárkou, Fruko - Schultz s.r.o..Hradec, Waldviertel Sparkasse von 1842 J.Hradec, Český rozhlas České Budějovice, Svářecí technika,nářadí Vlastimil Kostka,Ekopron - Metal s.r.o., hospoda Pod Kostelem Karel Kadlec, Pekárna Novosedly s.r.o., Pekárna DK OPEN všem příznivcům velmi děkujeme

Těšíme se na 7.ročník Festivalu národopisných souborů z jižních Čech 19.července 2014
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz