horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou
Krojovaná družina

Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou

Krojovou družinu naleznete také na facebooku.


Snahy o oživení blatské kultury se objevily již kolem roku 1918. Národopisná pracovnice Anna Skálová využila novou vlnu zájmu o český folklor po vzniku první republiky a obnovila tradici šití a vyšívání krojů v Jarošově. Zájem o tradice se rozšířil do dalších obcí – Bednárce, Rodvínova, Hostějevse, Lovětína, Kamenného Malíkova a Rosičky. Spolu s jarošovským starostou Josefem Miklem a regionální spisovatelkou Klárou Hůlkovou pak připravovali národopisná vystoupení a slavnosti, které nacvičili divadelní ochotníci a mladí nadšenci pro folklor.

K prvním vystoupením Jarošovské krojové družiny docházelo již od roku 1924. Oficiálně byla ustavena v roce 1937 jako volné sdružení, jehož vedoucími byli Anna Skálová a Josef Mikl, nadšený „Blaťák“, který na svém statku vytvořil starou blatskou světnici se vším, co k ní náleží. Činnost družiny měla opravdu velký ohlas na různých místech Čech. V době okupace pomáhala utužovat národní uvědomění v pravidelných rozhlasových relacích. Dala by se vyjmenovat řada vystoupení, mimo jiné program na hoře Říp či na všeslovanské zemědělské výstavě. Největšího úspěchu však dosáhlo pásmo scének a písní s názvem „Návštěva u rychtáře v Jarošově“, se kterým družina vystoupila 9. března 1940 v sále pražské Lucerny. Představení shlédlo na tři a půl tisíce nadšených diváků.

V roce 1949 měla družina 119 členů, v důsledku politických změn ale v padesátých letech došlo k útlumu její činnosti. V malé míře byla aktivita sdružení obnovena v roce 1965. V roce 1967 však zemřela zakladatelka Anna Skálová a o rok později Josef Mikl. Jejich pohřby byly posledním velkým setkáním krojovaných a činnost původní družiny byla ukončena.


Krojová družina patřila k Jarošovu nad Nežárkou dříve a patří k němu i dnes. Vystupovala a vystupuje v blatských krojích, které přísluší našemu regionu. Blata jsou jihozápadní oblastí Čech. Rozkládají se od Veselí a Soběslavi až k Roudné, na jihu k Suchdolu, na západě k Lišovu a na východě až k Jindřichovu Hradci. Slavnostní blatský kroj je pestrý, bohatý a patří mezi nejzdobnější. Nejsnáze se pozná podle toho, že na zástěrce, košilce, čepečku i plenách je bohaté vyšívání s tylovými nebo pavučinkovými výplněmi, lemovanými pestrobarevnými korálky a lesklými cetkami.

Kroje byly na čas doma. Po delší době se ukázalo několik krojů například při vítání vlaku v roce 1987 k výročí železnice nebo v průvodu při svěcení praporu pro Jarošov nad Nežárkou v roce 2003. Impulsem pro obnovení činnosti krojové družiny bylo zastaveníčko při vycházce za Františkem Pravdou, kterou připravila v roce 2004 jarošovská knihovna. Důvodem pro další setkání bylo uskutečnění prvního odpoledne pro seniory 9. 10. 2004. Zde se předvedla kolona s Českou besedou a několik písní s dudákem. Vytvořila se skupina, která se snaží navázat na tradice družiny z první republiky, „Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou“. Naše členka, paní Vlasta Nejedlá, dcera zakladatele původního souboru Josefa Mikla, přivedla svá vnoučata. Blatské kroje oblekli potomci těch, kdo v nich vystupovali dříve, zapojilo se i několik členů z družiny bývalé a přicházejí ti, kdo si jen tak rádi zazpívají. Následovala vystoupení, v kterých připomínáme starším časy, které měli tak rádi a mladším ukazujeme historii, o které mnohdy nemají ani potuchy. Vystupujeme v krásných blatských krojích, z nichž některé jsou původní, opravdu z období první republiky. Mladí tanečníci vystupují v krojích pracovních a některé kroje jsou nové, ušité podle původních vzorů z grantových programů. Také naše děti mají kroje v blatských barvách.

Výpis některých našich vystoupení:

 • 2003 Svěcení praporu v Jarošově nad Nežárkou
 • 2004 Zastavení při cestě za Františkem Pravdou
 • 2005 Svěcení praporu v Nové Včelnici
 • 2006 Zahájení výstavy „Tetičky a sousedé , přijďte pobejt „v Muzeu J.Hradce
 • 2007 Mezinárodní festival folklorních souborů U Zlaté stoky Lomnice
 • 2007 X.ročník Doudlebských dožínek Doudleby
 • 2008 „ Za krojem a tancem do Jarošova n. N.“ výstavy, procházka po vzniku obcí,
 • 2008 I.ročník Festivalu národopisných souborů z jižních Čech v J.Hradci
 • 2009 IV. Muzeiní noc v Dačicích
 • 2009 II.setkání rodáků v Novosedlech nad Nežárkou
 • 2010 festival v Kovářově
 • 2010 MFF Strážnice
 • 2011 Výstava v prostorách Krajského úřadu v Českých Budějovicích
 • 2011 Muzeum lidového nábytku v Hirschbachu im Múhlviertel
 • 2012 Vernisáž výstavy v Muzeu Jindřichohradecka Krojačky velké a malé
 • 2012 Borůvkobraní v Borovanech
 • 2013 Přednáška v J.Hradci „ Blatské kroje“ – PhDr. Jiřina Langhammerová
 • 2013 Program Od Kateřiny k Vánocům a rozsvícení vánočního stromu
 • 2014 Vystoupení v KD Střelnice v souvislosti s návštěvou p. prezidenta v J. Hradci
 • 2014 Velikonoční veselice v Muzeu fotografie J.Hradec
 • 2014 Výstava krojů v Domě gobelínů J.Hradec
 • 2015 Folklor v máji – Telč
 • 2015 Jarošov se stal Jihočeskou vesnicí roku 2015 – několik vystoupení
 • 2015 Zlatá svatba manželů Nejedlých
 • 2015 Natáčení pořadu z cyklu „ Za našima humny“ ČT1
 • 2016 Dny evropského dědictví ve Slavonicích
 • 2016 20. Výročí partnerství J.Hradce a Neckargemundu v Německu
 • 2017 X. folklorní festival v J.Hradci, publikace
 • 2017 Vernisáž Nebeklíčů v Muzeu Jindřichohradecka
 • 2017 Zahrada vysočiny Žirovnice
 • 2017 Setkání rodáků ve Zdešově – čtyři kolony české besedy
 • 2018 Výročí 100. let republiky v Nové Bystřici
 • 2018 Dožínky na selském statku v Borotíně
 • 2018 Slavnostní sázení lípy v Jarošově
 • 2018 Program „ Ten vánoční čas“ v Jihlavě
Kompletní výpis našich vystoupení.

Fotogalerii z vystoupení souboru najdete na stránkách obce zde a na našem facebooku.
Od roku 2006 se naše činnost více rozvíjí, scházíme se pravidelně na zkouškách a rozšiřujeme repertoár. Přidávají ti, které lidová tradice osloví. Družina je souborem generačním. Děti zde mnohdy mají jednoho nebo oba rodiče či prarodiče a to má své výhody


V současné době nacvičují odděleně tři skupiny:
 • děti / starší a mladší skupina/
 • taneční sekce děvčat a chlapců
 • muzikanti se skupinou dospělých zpěváků a tanečníků
Poděkování patří všem, kteří si nacházejí čas, protože skupina sdružuje i členy mimo obec Jarošov nad Nežárkou.
V roce 2015 proběhla ustavující schůze spolku Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou z.s.

Každý rok nacvičí soubor vystoupení na nějaké téma:

 • 2004 Cesta s Františkem Pravdou – zastaveníčko v lese
 • 2006 Kateřinské
 • 2007 Posvícení
 • 2008 Rok za krojem a tancem
 • 2008 Rok s „Jarošovskou krojovou družinou“
 • 2009 Namlouvání – dneska si to chlapi užijem
 • 2010 Pozdrav od Nežárky
 • 2011 Řemesla
 • 2012 Hospoda neboli u muziky v Jarošově
 • 2013 Pásmo podle Karla Weise
 • 2014 Posvícení
 • 2015 Jarošovský mlýn
 • 2016 Jarmark
 • 2017 Výběr z deseti festivalových ročníků
 • 2018 Namlouvání II. – poupravené
 • 2019 Pozdrav od Nežárky – cesta po toku řeky
 • Vánoční - Od Kateřiny k Vánocům
 • Ten vánoční čas - 2018
 • Velikonoční - Krojovaná pomlázkaVlasta Nejedlá
Jarošov nad Nežárkou č.
Telefon 384 396 309

Marie Šlechtová
Políkno č. 57
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon 731 567 524

Ti, kteří oblékli blatský kroj, aby si zazpívali, zatančili nebo vystoupili při tanci české besedy. Někteří vystoupili třeba jen jednou a někteří vystupují roky. Nebráníme se dalším členům, uvítáme toho, kdo si rád zazpívá, zatančí, ale i další muzikanty.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv podporují činnost souboru .
Velká většina pomáhá při uskutečňování folklorních festivalů, které probíhají každoročně předposlední sobotu v měsíci červenci v Jindřichově Hradci. Spolupořadatelem folklorních festivalů je Muzeum Jindřichohradecka.

Obec Jarošov nad Nežárkou, Jihočeský kraj, Město Jindřichův Hradec, Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec, Fruko - Schultz s.r.o.J.Hradec, Waldviertel Sparkasse von 1842 J.Hradec, Český rozhlas České Budějovice, Svářecí technika,nářadí Vlastimil Kostka, Ekopron - Metal s.r.o., Hospoda Pod Kostelem Karel Kadlec, Pekárna Novosedly s.r.o., Pekárna DK OPEN, Cukrářství pekařství Kolman Zahrádky, Jarošovská sopka z.s., DVR Zdeněk Šlechta, Fotografické služby Ján Gál, fotograf Josef Bohm , Advokátní kancelář JUDr. Filipa Pundy , Jihotvar Keramika Jarošov p.Doležalová, Keramika Jarošov p.Bínová, OÚ Stráž nad Nežárkou, OÚ Vydří, MAS Česká Kanada o.p.s., Věra Slaná z Bednárečka – věnování části dětských krojů,

Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

e-mail:
ou@jarosov.cz